Werkzaamheid

Uit Kenniscentrum
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoe doet een mra nu eigenlijk zijn werk?

Door gebruik van het mra  tijdens de slaap treden de volgende effecten op:

  • ·      De onderkaak wordt in voorwaartse richting verplaatst (protrusie);
  • ·      De positie van de onderkaak en het tongbeen wordt gestabiliseerd. Dit zou voorkomen dat de luchtweg ter hoogte van de tongbasis dichtklapt;
  • ·      In de bovenste luchtweg treedt een verhoogde spierspanning op
  • ·      Mogelijk is er via de keelwand een zekere indirecte invloed ter hoogte van het verhemelte.

Al deze effecten samen bewerkstelligen een verruiming van de bovenste luchtweg en daarmee een onbelemmerde luchtdoorgang.

Bij veel typen mra is het mogelijk de mate waarin de onderkaak naar voren wordt verplaatst nauwkeurig af te stellen of aan te passen. Dan kan bijvoorbeeld door middel van een stelschroef, door speciale afstelblokjes met verschillende afmetingen of door aanpassingen van de lengte van het scharnier tussen boven- en onderbeugel.  Soms heeft de patiënt de mogelijkheid om de afstelling zelf wijzigen. Hierin schuilt echter wel een serieus risico. Naarmate de onderkaak verder naar voren wordt verplaatst zal weliswaar het effect ook groter zijn, maar neemt de kans op klachten en problemen van het kaakgewricht en de kaakspieren ook toe. Dit aspect wordt onder “Bijwerkingen” nader toegelicht.