SmartFlex

Uit Kenniscentrum
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De SmartFlex-functie gebruiken

Uw SleepCube heeft een SmartFlex-drukverlagingsfunctie waardoor u gemakkelijker tegen de voorgeschreven druk in kunt uitademen, doordat de druk enigszins wordt verlaagd wanneer u uitademt. Bij inademing wordt de voorgeschreven druk weer hersteld om uw therapie te handhaven.

Het menu SmartFlex is in alle modussen beschikbaar en is een submenu waarin u diverse functies van uw SleepCube kunt regelen. Druk.op.de.pijlomlaag.terwijthet.menu.SmartFlex.op.het.scherm.wordtweergegeven.om.dilte.openen.

De SmartFlex-drukverlaging heeft drie instellingen voor drukverlaging bij uitademing: 1, 2 en 3 (1 is de kleinste drukverlaging, 3 is de grootste drukverlaging). Als u SmartFlex op nul (0) instelt, wordt de SmartFlex-functie UIT geschakeld.

De drukgolfvorm kan ook onafhankelijk voor de inademing en uitademing worden ingesteld om de overgang geleidelijker te maken wanneer de SmartFlex-drukverlaging actief is. De drukgolfvorminstellingen zijn SmartFlex-i (IRnd = inademing afgerond) en SmarlFlex-e (ERnd = uitademing afgerond) met instellingen van 0 tot 5 in stappen van 1 (0 is het minst geleidelijk, 5 het meest geleidelijk).

De SmartFlex-drukverlaging werkt Fulltime of Alleen bij aanloop of is uitgeschakeld. Wanneer de SmartFlex-drukverlaging werkt, wordt "FIX" weergegeven in de bovenste rij van het standaardscherm (tussen CPAP-druk en Modus).

Wanneer de SmartFlex-drukverlaging Fulltime is ingeschakeld, werkt de drukverlaging altijd wanneer u met behulp van het apparaat ademt. Wanneer de SmartFlex-drukverlaging is ingesteld op Alleen bij aanloop, werkt de drukverlaging alleen tijdens de comfort-aanloopperiode en wordt uitgeschakeld waneer de aanloopperiode is afgelopen. Wanneer de SmartFlex-drukverlaging is UIT geschakeld, werkt de drukverlaging niet.

Het apparaat is voorzien van een SmartFlex-uitschakelfunctie. Als de patiënt een respiratoire gebeurtenis ervaart terwijl de CPAP in de drukverlagingsmodus staat, dan schakelt de CPAP na een beperkte tijd over op de voorgeschreven druk; deze druk wordt gehandhaafd tot de ademhaling weer normaal is.