Nadere bijzonderheden

Uit Kenniscentrum
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het mra wordt ook wel antisnurkbeugel genoemd. En er worden in de medische literatuur meer synoniemen gebruikt, zoals intraorale prothese, oral appliance, oral device, monobloc of mad (mandibulair advancement device).

Mra’s bestaan in talloze varianten. Er zijn daarbij grote verschillen in prijs, instelbaarheid en draagcomfort. Aanvankelijk werden ze vaak als een zogenaamd monobloc gemaakt, een beugel uit één stuk gegoten. Uit ervaringen van gebruikers blijkt dat monobloc’s niet als comfortabel worden ervaren. Veelal wordt gewerkt met een beugel die uit twee delen bestaat en instelbaar is. Door de onderlinge beweegbaarheid van onder- en bovendeel blijft het mogelijk om de mond te bewegen en kan iemand dus nog praten en ook ’s nachts iets drinken zonder de beugel uit de mond te hoeven nemen. Dit type mra wordt door gebruikers als het meest comfortabel ervaren.

Wereldwijd zijn vele tientallen verschillende antisnurkbeugels geregistreerd. Bij veel apparaten is de effectiviteit bij slaapapneu echter beperkt of zelfs geheel afwezig. Zo worden soms ook “tongneerhouders” aangeprezen als zijnde werkzaam bij slaapapneu. Maar een verhemelteplaat die met een veerconstructie de tong omlaag drukt, heeft een totaal andere werking dan het mra, die de onderkaak naar voren brengt. Tongneerhouders hebben overigens ook maar voor een beperkte groep snurkers nut. Ze werken bijvoorbeeld niet, als het snurken door de neusdoorgang veroorzaakt wordt. Of als de neerhouder gedurende de nacht uit wordt gedaan omdat de spanning van de veer die de tong omlaag moet houden als hinderlijk wordt ervaren. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat tongneerhouders werkzaam zijn tegen apneu, in sommige gevallen kunnen zij zelfs apneu verergeren. Deze tongneerhouders komen dan ook niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Een mra brengt daarentegen de onderkaak naar voren en vergroot zo de doorgang in de bovenste luchtweg. Dat maakt het mra geschikt voor zowel mensen met sociaal onacceptabel snurken  als voor patiënten met lichte tot matige van obstructief slaapapneu.

Originele MRA hard van buiten met zachte binnenlaag

Er worden ook vaak zogenaamde “boil-and-bite” beugels aangeboden. Dit is een “beugel” die gemaakt is van een zacht materiaal dat met heet water (boil) vervormbaar moet worden gemaakt waarna de gebruiker zelf de gebitsafdruk in de beugel “bijt”(bite). Ze zijn vergelijkbaar met de in de sportwereld bekende gebitsbeschermers zoals die bijvoorbeeld bij hockey en rugy worden gedragen. Hoewel ze aanzienlijk goedkoper zijn dan een echte mra, zijn de effecten twijfelachtig. Sommige snurkers kunnen er misschien baat bij hebben, maar voor de behandeling van slaapapneu zijn ze absoluut ongeschikt. Ze houden de onderkaak onvoldoende of op onjuiste wijze naar voren en schieten vaak makkelijk los in de loop van de nacht door de matige pasvorm.