Gebruiker:A KLERK

Uit Kenniscentrum
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Arie Klerk is de initiatiefnemer van de wiki van het Kenniscentrum van de Apneuvereniging. Als zodanig tevens moderator ("bureaucraat") en beheerder.

Ik vond mijn verhaaltje uit 2012 bij het begin van mijn werkzaamheden bij de ApneuVereniging:

Arie Klerk, coördinator Gebruikersclub ResMed

Graag wil ik me even voorstellen als één van de nieuwe coördinatoren van de Gebruikersclub ResMed. Eind juli 2013 word ik gepensioneerd, waardoor ik toe ben aan, zoals dat heet: “een nieuwe uitdaging”. Sinds april 2010 hing ik elke avond aan een ResMed Elite II S8 CPAP met een voorgeschreven druk van 7,5 cm WK. Op het ApneuForum ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in alle aspecten van apneu en was dan ook ontzettend blij toen ik een uitnodiging ontving om te solliciteren naar de genoemde functie.

Ik ben geboren op 4 juni 1948 in Amsterdam Noord en na de MULO-B ben ik gaan werken en studeren bij Philips Duphar in Weesp, waar ik als analist in de chemische hoek terechtkwam. Later ben ik bij PBNA afgestudeerd op Chemische Technologie met als bijvak Bedrijfskunde. Na ruim 12 jaar bij het Interuniversitair Reactor Instituut (IRI, de kernreactor van de TU Delft) te hebben gewerkt en gestudeerd als Stralingsdeskundige niveau 3 (van radioactief afvalverwerking tot reactorveiligheid en docent stralingshygiëne) werd ik hoofd van de afdeling “commerciële stralingsveiligheid” van de Röntgen Technische Dienst (RTD). Mijn team en ik hielden ons bezig met de inspectie van industriële stralingsbronnen en mijn specialisme ging naar de problematiek van radioactieve afzettingen in de olie- en gasindustrie. Alle productielocaties in heel Nederland on- èn offshore bezocht! Toen daar de grootste druk van de ketel was, werd ik gevraagd als verkoper van stralingsmeetapparatuur bij achtereenvolgens drie firma’s, totdat het Ministerie van Defensie mij uitnodigde om te komen solliciteren bij het Toezichtorgaan Stralingshygiëne Defensie, de interne tegenhanger van de Arbeidsinspectie. Daar heb ik overal bij Defensie weer een aantal jaren mijn stempel mogen drukken, tot men ook daar weer zelfstandig verder kon. Na het opzetten van een zeer geavanceerd calibratiesysteem voor stralingsmeetinstrumenten bij het Ministerie van Defensie in Dongen werd mijn focus door een bedrijfsongeval met een richtlaser verschoven naar de risico’s van optische straling. Daarin werd ik al snel de officiële vertegenwoordiger Optische Stralingsaspecten van het Ministerie en van de BV Nederland in meerdere werkgroepen van de NATO en in de civiele commissies van de IEC TC76, de CEN en CENELEC en in de Duitse, Belgische en Deense Krijgsmachten. Ik kan zeggen dat mijn plannen voor een beheerssysteem voor Kunstmatige Optische Straling (inclusief Laser) met mijn pensionering volledig tot een goed einde is gebracht: de Arbocatalogus ligt nu bij de vakbonden ter goedkeuring en wordt in de praktijk al toegepast door ruim honderd door mij opgeleide “Laser Safety Officers”.

Ik ben de afgelopen tien jaren meer van huis geweest dan ooit, heb de hele wereld rondgereisd (ook met mijn CPAP) en vind de rust die ik ondervind sinds mijn 90% VUT per juni 2012 heerlijk!! Nu kan ik mij gaan wijden aan de inmiddels vijf kleinkinderen van mijn twee zonen en natuurlijk aan mijn lieve, Indische vrouwtje Irene.

Ik hoop nog vele jaren voor de Apneuvereniging mijn gave als diplomaat met chemische en fysische achtergronden te mogen benutten, opdat onze leden er wel bij varen.

Met vriendelijke groet, Arie Klerk, coördinator van de Gebruikersclub ResMed.