Effectiviteit en toepassing

Uit Kenniscentrum
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Volgens recente analyses van de internationale onderzoeken op het gebied van mra’s heeft gemiddeld meer dan de helft van alle osas-patiënten baat bij het gebruik van een mra. Bij sommige patiënten is tevens effect op slaperigheid overdag, werkprestaties en op verbetering van de kwaliteit van leven aangetoond. Bij patiënten met lichte tot matige osas is het succespercentage nog hoger: gemiddeld 57 tot 81%.

In de osasrichtlijn uit 2001 kreeg het mra nog een zeer bescheiden rol. Het apparaat werd toen nog overwegend gezien als een middel tegen stevig snurken. Daar komt ook de Nederlandse vertaling antisnurkbeugel uit voort. In Nederland werd de mra voor osas tot dan toe dan ook slechts op zeer bescheiden schaal toegepast. In landen zoals Zweden werd het mra al wel veel vaker ingezet: niet alleen voor snurken, maar ook voor osas.

De wetenschap staat echter niet stil en vanwege recente wetenschappelijke bevindingen heeft het mra in de vernieuwde osasrichtlijn uit 2009 een prominentere rol gekregen bij de behandeling van licht tot matig osas. Ook hebben deze ontwikkelingen in 2008 geleid tot de oprichting van de NVTS (Nederlandse Vereniging van Tandheelkundige Slaapgeneeskunde, zie www.nvts.nl). De NVTS is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis van de tandheelkundige slaapgeneeskunde. De focus ligt daarbij vooral op slaapstoornissen die te maken hebben met de relatie mond, kaak en ademhaling en op de hulpmiddelen om die te behandelen. De NVTS behartigt ook opleidingen en draagt zorg voor de accreditatie en registratie van slaapgeneeskundige tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten, die zich bekwaamd hebben in slaapstoornissen en de behandeling daarvan.

In de afgelopen jaren is het aantal gespecialiseerde klinieken en tandartsen sterk toegenomen en deze trend zet zich nog steeds voort.