Bijwerkingen

Uit Kenniscentrum
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bijwerkingen, uiteenlopend van lichte hinder tot ernstige klachten, komen regelmatig voor.

Sommige bijwerkingen  treden alleen in de gewenningsperiode na het aanmeten van het mra op en verdwijnen geheel of gedeeltelijk na kortere of langere tijd. Andere kunnen zich na langere tijd manifesteren en er soms zelfs toe leiden dat het gebruik van het mra wordt gestopt.

Veel voorkomende bijwerkingen zijn:

  • ·      Gevoeligheid van tanden en kaken, vooral in de ochtend na het uitdoen van het mra;
  • ·      Irritatie/overgevoeligheid van het tandvlees en het slijmvlies in de mondholte;
  • ·      Overmatige speekselvloed of juist een droge mond.
  • ·      Pijnklachten van het kaakgewricht: soms zijn de kaakspieren de eerste uren van de dag stijf.

Dergelijke klachten komen meestal vooral in het begin voor en nemen na verloop van tijd af.

Minder frequente klachten zijn:

  • ·      Veranderingen in de onderlinge stand van tanden en/of kiezen (verstoring van de “occlusie”). Onder occlusie wordt verstaan het contact tussen een of meer  gebitselementen van de bovenkaak met elementen van de onderkaak. Door de verstoorde occlusie sluiten gebitselementen in de boven- en onderkaak niet meer correct op elkaar. Als gevolg hiervan kan iemand zijn voedsel slechter kauwen. Ook kan het leiden tot overmatige slijtage van tanden en kiezen;

Zelden gemelde klachten:

  • ·      Afwijkingen van de stand van de onderkaak: hierbij is  - anders dan bij de hiervoor beschreven verstoorde occlusie – de gehele onderkaak verplaatst ten opzichte van de bovenkaak. Als mogelijke oorzaak kan gedacht worden aan een (te) extreme afstelling van het mra waardoor de onderkaak zo ver naar voren wordt geduwd dat daardoor het kaakgewricht als het ware structureel wordt uitgerekt. Als dan overdag het mra niet wordt gedragen, komt de onderkaak niet meer terug in de normale positie. Over deze klacht is tot nu toe nog weinig wetenschappelijk onderzoek bekend.